Get Adobe Flash player

This page requires Flash Player version 10.2.0 or higher.

За едросерийно производство на малки и сложни отливки с точни размери - от стомана, неръждаема стомана, сив чугун.

За единично и дребосерийно производство на големи отливки с по-проста конструкция и неточни размери - от стомана, неръждаема стомана и сив чугун

За едросерийно и масово производство на тънкостенни отливки с точни размери - от алуминий и цинково-алуминиеви сплави (ЦАМ)

Разполагаме с обособен инструментален цех, в който се изработват шприц форми, модели, каси, приспособления за механична обработка и др.

Разполагаме с обурудван самостоятелен механичен цех за обработка на отливки от стомана, неръждаема стомана и сив чугун.

Отливка на годината 2011
Отливка на годината 2012

ИСТОРИЯ

01.04. 1967г. Основан завод "Металик" с. Гъбене, като самостоятелно предприятие, което бързо се разраства и развива в направленията: прецизно леене, леене в пясъчни форми, леене под високо налягане, инструментална екипировка и механична обработка. С качеството на продукцията си затвърждава своя авторитет сред машиностроителните предприятия в страната.

ПРОИЗВОДСТВО

Прецизни отливки по стопяеми (восъчни модели) – от стомана, неръждаема стомана, сив чугун
Отливки във формовани пясъчни форми (в пръст) – от стомана, неръждаема стомана и сив чугун
Отливки ляти под високо налягане – от алуминий и цинково-алуминиеви сплави (ЦАМ)
Възли и компоненти за електротелфери – монорелсови колички, еластични съединители, гайки направляващи (въжеводения), резервни части за тях
Инструментална екипировка – шприцформи, пресформи, модели, каси и др.
Механична обработка на отливки – от стомана, неръждаема стомана и сив чугун

Произвежданите отливки намират широко приложение в телферостроене, автомобилостроене, електрокарно и мотокарно производство, енергийно строителство, железопътно строителство, текстилно машиностроене, производство на металорежещи машини, производство на селскостопански машини, хранително-вкусова промишленост, специално производство, художествени произведения и др.

КАЧЕСТВО

В дружеството е внедрена и сертифицирана Система за управление нa качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2008. Системата гарантира качествено изработване на всички видове отливки, при постоянни условия на производство. Технологичното оборудване позволява да бъдат гарантирани хомогенността, механичните качества на сплавите, точност на размерите и др. Химическия състав на метала се контролира с електронен спектрометър.

химически анализ на стомана и чугун

КАПАЦИТЕТИ

Металик БИСИПИ АД разполага с обща площ: 67000 кв.м и 250 обучени и квалифицирани служители.
Годишен капацитет на производство:
⁃ прецизни отливки по стопяеми (восъчни) модели – 300т.
⁃ отливки формовани в пясъчни форми (в пръст) – 100т.
⁃ отливки ляти под восоко налягане – 20т.

Използван цпециализиран софтуер SolidWorks и FutureCam
google plus
facebook
В Контакте